Doelgroep

Heb je ervaring met autisme?

Heb je ervaring met autisme?

Ja, ik heb veel ervaring met autisme. Er is veel overlap tussen vroegkinderlijk trauma en autisme. Door traumasensitief te werken, heb ik ervaren dat dit de levenskwaliteit van mensen met autisme enorm kan laten toenemen. Mensen die in het reguliere circuit niet verder zijn gekomen, kunnen veel baat hebben bij een lichaamsgerichte benadering.